Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid, kl. 1800. Spørsmål vedrøende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

160519 bu saksliste (PDF 113KB)

Protokoll

160519 bupro(2) (PDF 313KB)

Saker til behandling

160519 buinnk (PDF 908KB)

SakTittel
PS 16/46
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalgs møte 19.05.2016
PS 16/47
Protokoll fra Ullern bydelsutvalgs møte 14.04.2016
PS 16/48
Oppnevning av eldrerådets representant til tilsynsutvalg 1 for perioden 2016 - 2019
PS 16/49
Tilskudd til kultur- og idrettsaktiviteter 2016
PS 16/50
Søknad om skjenkebevilling - Eurest AS
PS 16/51
Søknad om salgsbevilling - Vinmonopolet
PS 16/52
Søknad om salgsbevilling - Ullern mat AS
PS 16/53
Uttalelse til kunngjøring om oppstart av plarbeid - endring av regulert veitrase i Sponhoggveien og Hartmanns vei
PS 16/54
Del av Montebelloveien 11 - Ekebeakken - uttalelse til planforslag til offentlig ettersyn
PS 16/55
Lilleakerveien 33 - Lilleakerparken - uttalelse til byggesak
PS 16/56
Skøyenparken - den engelse park, uttalelse til planforslag - offentlig ettersyn
PS 16/57
Opprettelse av tverrgående bussforbindelse Bygdøy - Montebello - Vøkerøveien - Røa
OS 16/12
Sponhoggveien 2 - uttalelse til utvidelse av Stoppestedet
OS 16/13
OS 16/14
OS 16/15
Rapportering virksomhetsstyring pr. april
OS 16/16
Referat fra arbeidsutvalgets møte 10.05.2016