Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet holdes i bydelsadministrasjonens lokaler i Hoffsveien 48 og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

160211 buinnk(2) (PDF 561KB)

Protokoll

160211 bupro (PDF 231KB)

Saker til behandling

160211 buinnk(1) (PDF 560KB)

SakTittel
PS 16/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 11.02.2016
PS 16/2
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 17.12.2015
PS 16/3
Årsmelding og årsregnskap 2015 - Bydel Ullern
OS 16/1
Årsstatistikk 2015
PS 16/4
Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger i Bydel Ullern
PS 16/5
Oppnevning av varamedlem til rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern
PS 16/6
Bydel Ullerns kulturpris 2015
PS 16/7
Tilskudd til leie av idrettsanlegg/-hall
PS 16/8
Tildeling av restmidler til kultur- og idrettsaktiviteter 2015
PS 16/9
Foreldrekasser i barnehager
PS 16/10
Valg av tilsynsutvalg for perioden 2016 - 2019
PS 16/11
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 28.08.2015
PS 16/12
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 28.08.2015
PS 16/13
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 27.11.2015
PS 16/14
Rapport rfa tilsyn ved Silurveien sykehjem 08.10.2015
PS 16/15
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 12.11.2015
PS 16/16
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 27.11.2015
PS 16/17
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 11.12.2015
PS 16/18
Årsrapport 2015 - Tilsynsutvalget for Smestadhjemmet, Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig
PS 16/19
Årsrapport 2015 - tilsynsutvalget for Kajalund sykehjem, Silurveien sykehjem og Casinetto aktivitetssenter
PS 16/20
Hoffsveien 1A-E, offentlig ettersyn av planprogram
PS 16/21
Drammensveien 157-159-161 og 161B, uttalelse til forslag til planprogram og reguleringsplan
PS 16/22
Uttalelse til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak
PS 16/23
Oppfølging av mulighetsstudiene Skøyen og Lilleaker og mulighetsstudie Smestad med mer
PS 16/24
Fremkommelighet i Silurveien
PS 16/25
Manglende trafikksikkerhet i Ullern alle
PS 16/26
Silurveien 8 - klage på vedtatt reguleringsplan
PS 16/27
Reforhandling av Oslopakke 3 - avsetning til gjennomføring av Hoffsdiagonalen
OS 16/2
Referat fra arbeidsutvalgets møte 02.02.2016