Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. desember 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid (kl. 1800). Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Protokoll

151217BUpro(2) (PDF 219KB)

Saker til behandling

151217BUinnk komplett (PDF 30,2MB)

SakTittel
PS 15/100
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 17.12.2015
PS 15/101
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 19.11.2015
PS 15/102
Årsplan og budsjett 2016
PS 15/103
Strategisk plan for Bydel Ullern 2015 - 2019
PS 15/104
Valg av eldreråd for perioden 2015 - 2019
PS 15/105
Valg av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 2015 - 2019
PS 15/106
Søknad om permisjon fra verv som medlem av Ullern miljø-, plan- og samferdselskomite
PS 15/107
Mottak for flyktninger
PS 15/108
Søknad om bevilling - Skøyen kafe Møllhausen torg, Hovfaret
PS 15/109
Innstilling av medlemmer og varamedlemmer til driftsstyrene ved grunnskolene i Bydel Ullern for perioden 01.01.2016 - 31.12.2017
PS 15/110
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til skolemiljøutvalgene ved skolene i Bydel Ullern
PS 15/111
Vedr avvikling av foreldrekasser i kommunale barnehager
PS 15/112
Guvernørens vei 7 - uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid - ny behandling
PS 15/113
Parkeringsforhold i Øvre Ullern terrasse
PS 15/114
Uttalelse til søknad om oppsetting av midlertidige boligbrakker i Husebybakken 28b
PS 15/115
Trafikkforhold i Sollerudveien
PS 15/116
Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid - kollektivfelt og sykkelfelt langs Ullernchausseen på strekningen Silurveien - Vækerøveien
PS 15/117
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 08.10.2015
OS 15/21
Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015 - 2016
OS 15/22
Kommunikasjonsplan for Bydel Ullern 2015 - 2017
OS 15/23
Møteplan for 2016
OS 15/24
Rapportering virksomhetsstyring pr november 2015
OS 15/25
Referat fra arbeidsutvalgets møte 30.11.2015
OS 15/26
Referat fra arbeidsutvalgets møte 07.12.2015