Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 22. oktober 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 221015 Innkalling (PDF 184KB)

151022bupro (PDF 226KB)

Saker til behandling

Komplett zippet (ZIP 68,2MB)

SakTittel
PS 15/88
Godkjenning av innkalling og saksliste til bydelsutvalgets møte 22.10.2015
PS 15/89
Konstituering av bydelsutvalget - valg av bydelsutvalgets leder for perioden 2015 - 2019
PS 15/90
Konstituering av bydelsutvalget - valg av bydelsutvalgets nestleder for perioden 2015 - 2019
PS 15/91
Konstituering av bydelsutvalget - valg av bydelsutvalgets arbeidsutvalg for perioden 2015 - 2019
PS 15/92
Konstituering av bydelsutvalget - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern byutviklings- og samfedselskomite for perioden 2015 - 2019
PS 15/93
Konstituering av bydelsutvalget - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern helse- og sosialkomite for perioden 2015 - 2019
PS 15/94
Konstituering av bydelsutvalget - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern kultur- og oppvekstkomite for perioden 2015 - 2019
PS 15/95
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 10.09.2015
PS 15/96
Søknad om permisjon fra verv dom medlem av Ullern bydelsutvalg
PS 15/97
Søknad om fritak fra verv som medlem av Ullern bydelsutvalg
PS 15/98
Søknad om fritak fra verv som varamedlem av Ullern bydelsutvalg
PS 15/99
Uttalelse til forslag til reguleringsplan Lilleakerveien 26 med flere - offentlig ettersyn
PS 15/100
Uttalelse til forslag til plan for sykkelveinett i Oslo
PS 15/101
Uttalelse til forslag til rekkefølgebestemmelser i tilknytning til forslag om reguleringsplan for Harbitzalleen 1-7
PS 15/102
Uttalelse til kunngjøring om oppstart av veiledende plan for offentlige rom i Lysakerbyen
PS 15/103
Uttalelse til kunngjøring av oppstart av detaljregulering for Hoffsveien 1A-E
PS 15/104
Uttalelse til planforslag med konsekvensutredning for Drammensveien 149
PS 15/105
Uttalelse til forslag til reguleringsplan med rekkefølgebestemmelser - Drammensveien 145 og 147
OS 15/18
Rapportering virksomhetsstyring pr september 2015
OS 15/19
Referat fra arbeidsutvalgets møte 12.10.2015