Til innhold

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. november 2015

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Innkalling

100 BU 191115 Innkalling (PDF 113KB)

Protokoll

151119bupro (PDF 190KB)

Saker til behandling

151119buinnk komplett (PDF 29,2MB)

SakTittel
PS 15/106
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 19.11.2015
PS 15/107
Protokoll fra Ullern bydelsutvalg 22.10.2015
PS 15/108
Søknad om permisjon fra verv
PS 15/109
Suppleringsvalg bydelsutvalgets komiteer
PS 15/110
Søknad om bevilling - Vertshuset Dacapo - Drammensveien 130
PS 15/111
Drammensveien 126 - uttalelse til planforslag med rekkefølgebstemmelser i forbindelse med offentlig ettersyn
PS 15/112
Trafikale problemer i forbindelse med parkering i Sponhoggveien
PS 15/113
Gangbro over Mærradalen
PS 15/114
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 18.06.2015
PS 15/115
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 18.06.2015
PS 15/116
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 28.08.2015
PS 15/117
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 08.10.2015
OS 15/20
Kommunerevisjonens rapport 11/2015 Samhandlingsreformen - utskrivning av pasienter
OS 15/21
Rapportering virksomhetsstyring pr. oktober 2015
OS 15/22
Referat fra arbeidsutvalgets møte 09.11.2015