Til innhold
Ullern bydelsutvalg

Møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. september 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 BU 120919 Saksliste(1) (PDF 561KB)

Protokoll

190912 BU pro (PDF 149KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/42
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 12.9.2019
PS 19/43
PS 19/44
OS 19/38
PS 19/45
Begrenset høring - ny vannforsyning til Oslo, Huseby vannbehandlingsanlegg
PS 19/46
Økonomisk støtte Skøyen miljøforum i forbindelse med utarbeidelse av ny skisse for bruk av Bestumkilen
PS 19/47
Økonomisk støtte til ekstern møteleder under folkemøtet i Skøyen kirke 26.8.2019
PS 19/48
PS 19/49
Søknad om støtte til arrangement i forbindelse med Oslo kulturnatt
PS 19/50
Invitasjon til tidlige innspill i forbindelse med rullering av plan for idrett og friluftsliv 2021 - 2030
PS 19/51
Høring - revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet og instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv.
PS 19/52
PS 19/53
PS 19/54
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 4 service FS avd 8140 Skøyen atrium 3
OS 19/39
OS 19/40
OS 19/41
OS 19/42
OS 19/43
OS 19/44
OS 19/45
OS 19/46
OS 19/47