Til innhold
Ullern bydelsutvalg

Konstituerende møte i Ullern bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 31. oktober 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

191031 BU saksliste (PDF 731KB)

Protokoll

191031 BU pro2 (PDF 211KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/56
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern bydelsutvalg 31.10.2019
PS 19/57
Konstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av bydelsutvalgets leder for perioden 2019 - 2023
PS 19/58
Konstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av bydelsutvalgets nestleder for perioden 2019 - 2023
PS 19/59
Konstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av bydelsutvalgets arbeidsutvalg for perioden 2019 - 2023
PS 19/60
KOnstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern byutviklingskomite for perioden 2019 - 2023
PS 19/61
Konstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern helse- og sosialkomite for perioden 2019 - 2023
PS 19/62
Konstituering av Ullern bydelsutvalg - valg av medlemmer, leder, nestleder og varamedlemmer til Ullern kultur og oppvekstkomite for perioden 2019 - 2023
PS 19/63
PS 19/64
Søknad om fritak fra verv grunnet flytting fra Bydel Ullern
PS 19/65
Søknad om permisjon fra verv grunnet midlertidig utflytting fra Bydel Ullern
PS 19/66
Høring av konsesjonssøknad - ny kraftledning Hamang - Bærum - Smestad
PS 19/67
Kunngjøring om offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av Vesteråsveien 16-18 Bydel Ullern
PS 19/68
Søknad om ny serverings- og skjenkebevillingtil Furset Catering CC-vest
PS 19/69
PS 19/70
Søknad om støtte til prosjektet møteplassen på Blokkajordet fra Ullern tennisklubb
OS 19/48
Hoffsveien 9 - bestilling av oppstartsmøte - detaljregulering Fornebubanen Skøyen mot Madserud
OS 19/49
PS 19/50