Til innhold

Slik kan du påvirke

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Som innbygger i Ullern har du muligheter til å påvirke beslutninger og til å skaffe deg informasjon om hva som skjer i ditt nærmiljø.

Synspunkter

Hjelp oss til å bli bedre. Ved en e-post til Bydel Ullerns postmottak: postmottak@bun.oslo.kommune.no kan du sende oss klager, synspunkter og andre tilbakemeldinger på våre tjenester.

Lokalt demokrati

Bydel Ullern styres av et bydelsutvalg som velges hvert 4. år. Valgperioden følger kommunevalgperioden. Bydelsutvalget har i perioden opprettet 3 komiteer (Ullern byutviklings- og samferdselskomite, Ullern helse- og sosialkomite og Ullern kultur- og oppvekstkomite), 3 brukerråd (Ullern eldreråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern og Ullern ungdomsråd) og det er også opprettet tilsynsutvalg for institusjoner i bydelen.

Åpen halvtime

Møtene i politiske organer starter med åpen halvtime. I åpen halvtime har du som innbygger anledning til å ta opp aktuelle saker og til å informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning. Det er ikke nødvendig å melde seg til åpen halvtime før selve møtet, men har du spørsmål til ordningen ta kontakt med bydelens politiske sekretariat ved Tore Gleditsch, tlf. 952 98 337 eller e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no