Til innhold
Politikk og politiske møter

Stovner ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Ungdomsrådet uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. De kan også ta initiativ til egne prosjekter og saker som de mener er viktige for unge i Bydel Stovner.

 

Medlemmer

Zannachi, Ayoub

Leder av Stovner ungdomsråd

Telefon: 403 40 418

Ademi, Aurora

Medlem av Stovner ungdomsråd

Mirjafari, Niki Sadat

Medlem av Stovner ungdomsråd

Vestaberg, Didrik Ask

Medlem av Stovner ungdomsråd

Boulhanni, Ayada

Medlem av Stovner ungdomsråd

Khan, Kaynat

Medlem av Stovner ungdomsråd

Aioanei, Miruna

Medlem av Stovner ungdomsråd

Butt, Amina Imran

Medlem av Stovner ungdomsråd

Sheikh, Arina Aamie

Medlem av Stovner ungdomsråd

Nawaz, Maria Khan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd