Til innhold

Stovner ungdomsråd

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Stovner finner du i eInnsyn.

Stovner ungdomsråd

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget.

Ungdomsrådet uttaler seg i saker som årsbudsjett, bydelsplaner, tiltak og planer i oppvekst- og fritidssektoren, samferdsels- og reguleringssaker, kulturelle og andre tiltak som gjelder barn og unge.

Ungdomsrådet kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen. De kan også ta initiativ til egne prosjekter og saker som de mener er viktige for unge i Bydel Stovner.

 

Medlemmer

Zannachi, Ayoub

Leder av Stovner ungdomsråd

Telefon: 403 40 418

Barakzahi, Aref

Nestleder av Stovner ungdomsråd

Telefon: 940 32 762

Ademi, Aurora

Medlem av Stovner ungdomsråd

Mirjafari, Niki Sadat

Observatør av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Stovner ungdomsråd

Vestaberg, Didrik Ask

Medlem av Stovner ungdomsråd

Boulhanni, Ayada

Medlem av Stovner ungdomsråd

Khan, Kaynat

Medlem av Stovner ungdomsråd

Nawaz, Maria Khan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd