Til innhold
Politikk Bydel Stovner

Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Mushtaq, Uhsman (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Meland, Reidun (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Mjærum, Else Marie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig