Til innhold
Politikk Bydel Stovner

Ewy Halseth

Leder

Telefon: 901 87 847

E-post:

Stovner råd for funksjonshemmede

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Halseth, Ewy (Annet)

Leder av Stovner råd for funksjonshemmede

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Nestleder av Stovner råd for funksjonshemmede

Jansen, Mona Kristin (Annet)

Medlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Kildal, Steinar (Annet)

Medlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Jensen, Øyvind (Annet)

Medlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Elilifsen, Olav (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Sandberg, Pia (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Hoel, Karin (Annet)

Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem