Til innhold
Politikk Bydel Stovner

E-post:

Medlemmer

Hallme, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Lindhart, Britt (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Wimalarsan, Akilima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Sogn, Jon-Inge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Røsten, Tove (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Torbo, Rolf (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Lervik, Inger J. (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Eliassen , Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Utvik, Einar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Sahin, Dogan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Braserudhaget, Håvard (Høyre)

Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite