Til innhold
Politikk Bydel Stovner

Karl P. Olsen

Leder

Telefon: 916 19 360

E-post:

Stovner eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Håberget, Marry (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Hagi, Khayre Mohamed (Annet)

Medlem av Stovner eldreråd

Lønnquist, Storm (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Larssen, Astrid (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Jensen, Lorang (Annet)

Varamedlem av Stovner eldreråd

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Nestleder av Stovner råd for funksjonshemmede