Til innhold
Politikk Bydel Stovner

E-post:

Stovner bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens folkevalgte organ og består av 15 medlemmer med varamedlemmer. De blir valgt for fire år av gangen.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Bydelsutvalget har ansvar for å føre løpende tilsyn med bydelens virksomhet, primært gjennom ordinær budsettoppfølging, gjennomgang av tertialrapporter, årsmeldinger og øvrige meldinger som bystyret fastsetter, samt rapporteringsordninger som bydelen selv fastsetter.
Bydelsutvalget avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere. De har ansvar for desentraliserte kommunale oppgaver, vedtar bydelens budsjett, fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging. 

Medlemmer

Nawaz, Rashid (Arbeiderpartiet)

Leder av Stovner arbeidsutvalg
Leder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Axelsen, Brit (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Stovner arbeidsutvalg
Nestleder av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Olsen, Anette Trondal (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Hallme, Bjørn (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Aslam, Awais (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner helse- og sosialkomite

Kumarasamy, Athithan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Wimalarsan, Akilima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Nord, Ingelin Kristin (Høyre)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Tariq, Rana (Høyre)

Medlem av Stovner bydelsutvalg

Vendsbo, Vera (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Linja, Jan Arild (Fremskrittspartiet)

Medlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Leder av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Upadhyay, Ombir (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Ludt, Tore (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Stovner arbeidsutvalg
Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Lindhart, Britt (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Nawaz, Maria Khan (Arbeiderpartiet)

Medlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Observatør av Stovner ungdomsråd

Nygren, Jørn (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Olsen, Karl P. (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Leder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Nikolaisen, Laila (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner eldreråd
Nestleder av Stovner helse- og sosialkomite
Nestleder av Stovner råd for funksjonshemmede

Engebretsen, Håvard (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite

Semmerud, Eva (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Andberg, Grete (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Gjerde, Bjartmar Arve (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Henriksen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Nestleder av Stovner eldreråd
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner råd for funksjonshemmede
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Endresen, Eirik (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Lervik, Inger J. (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Stovnerskogen sykehjem

Haug, Henrik (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Koc, Gulsum (Høyre)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Eliassen , Jan Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner arbeidsutvalg
Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Mellum, Olav (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner helse- og sosialkomite
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Haugenstua og Stigenga dagsenter og Vestlisvingen avlastningsbolig

Gundelach, Christel (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Madsen , Rune (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Høyer, Jan Petter (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Myrhol, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner mangfold-, oppvekst- og kulturkomite

Rasmussen, Atgeirr Flø (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Medlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite

Behring, Tonje Brodahl (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg

Sahin, Dogan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Stovner bydelsutvalg
Varamedlem av Stovner miljø- og byutviklingskomite