Til innhold
Politikk Bydel St. Hanshaugen

Tilsynsutvalg for institusjonene

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 52 001

Bragli, Eva (Annet)

Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 976 93 509

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Harung, Finn K. (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av St. Hanshaugen råd for mennesker med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 915 21 242

Seip, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 995 41 899

Buchanan, Sindre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 922 92 525

Scharning, Tore (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 905 73 132