Til innhold

Vedtatt planstrategi for Oslo kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.