Til innhold

St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.


Elin Løvseth

Møtesekretær

Telefon: 480 83 384

E-post:

St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Medlemmer

Buchanan, Sindre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 922 92 525

Hervig, Sindre (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 900 17 463

Stene, Trygve (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 934 80 015

Nygård, Runar Kjellstad (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Kristoffersen, Kjetil Bugge (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 913 01 491

Fredheim, Helge (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 909 38 952

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Harung, Finn K. (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av St. Hanshaugen råd for mennesker med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 915 21 242

Scharning, Tore (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 905 73 132