Til innhold

St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.


Solveig Thuseth-Berg

Møtesekretær

Telefon: 941 32 315

E-post:

St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder psykisk helsevern, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse, miljø og forurensing samt TT-tjenesten.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Wennesland, Vegard Grøslie (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 909 28 963

Iversen, Irma (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen eldreråd
Nestleder av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 926 49 421

Hoel, Gudrun Jære (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 68 024

Grønningsæter, Fredrik (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 400 75 615

Lange, Åse K (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 913 31 094

Svendsen, Ida Hjeltnes (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite
Leder av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 913 71 137

Rogstad, Torkel (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen helse- og sosialkomite

Telefon: 938 53 326