Til innhold

Møte i St. Hanshaugen Eldreråd

Tid og sted

Dato

Tirsdag 22. august 2017

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Lindern, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO

Møt opp i resepsjonen

Saker til behandling

SakTittel
14/17
Protokoll St. Hanshaugen Eldreråd