Til innhold

Møte i St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du nå i den nye løsningen eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Møterom St. Hanshaugen, 5 etg

Sted

Stensberggata 25, OSLO

Innkalling

Innkalling til arbeidsutvalget 06 06 2017 (PDF 26KB)

Protokoll

Protokoll St Hanshaugen arbeidsutvalg 06 06 17 (PDF 64KB)

Saker til behandling

Helt sakskart (PDF 953KB)

SakTittel
41/17
42/17
43/17
Tiltak for å spare energi i bydelsadministrasjonens lokaler
44/17
45/17
46/17
Orienteringssak - utkast til ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune
47/17
48/17
49/17
50/17
Frivillig arbeid Bydel St.Hanshaugen
51/17
52/17
Flyktningarbeid i Bydel St. Hanshaugen i 2017
53/17
Økonomisk status per april 2017