Til innhold
Politikk Bydel St. Hanshaugen

Kristin Kaus

Møtesekretær

Telefon: 907 44 608

E-post:

St. Hanshaugen arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget foretar en forberedende behandling av alle saker som skal behandles i bydelsutvalget. Utvalget behandler saker som er faglig utredet fra bydelsadministrasjonen og saker som har vært til behandling i komiteene. Arbeidsutvalget har fem medlemmer.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Kroepelien, Anne Christine (Høyre)

Leder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Leder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 907 88 291

Isene, Isa Maline Alstadius (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 952 82 315

Brede, Gudmund (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 980 17 078

Gustavsen, Margrethe (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 958 73 471

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 901 27 108

Stene, Trygve (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 934 80 015

Buchanan, Sindre (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 922 92 525

Hervig, Sindre (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 900 17 463

Utvik, Torild Lien (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen eldreråd
Leder av Tilsynsutvalg for institusjonene

Telefon: 930 52 001

Ghannam, Mohammad (Rødt)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg

Telefon: 455 55 025