Til innhold
Politikk og politiske møter

Søndre Nordstrand seniorråd


Thorbjørn Hansen

Leder

Telefon: 907 99 620

E-post:

Jan Lund Segtnan

Sekretær

Telefon: 414 06 377

E-post:

Søndre Nordstrand seniorråd

Seniorrådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Seniorrådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Hansen, Thorbjørn - Klemetsrud pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Leder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 907 99 620

Andersson, Arild (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand arbeidsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Medlem av Søndre Nordstrand komite for miljø-, samferdsel- og byutvikling
Nestleder av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 415 43 842

Helseth, Inger - Prinsdal seniorsenter

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 980 03 116

Bjerlin, Marit - Hauketo-Prinsdal menighet

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Telefon: 977 38 600

Kristoffersen, Jørunn Wenche - Holmlia pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Kalstadstuen, Gerd - Prinsdal pensjonistforening

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Tysland, Anne-May - Mortensrud menighet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester

Telefon: 996 23 771

Grøneng, Åse - Holmlia menighet

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 996 23 799

Martinsen, Kjell (Arbeiderpartiet)

Medlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 906 23 690

Didriksen, Odd - Klemetsrud pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Bastiansen, May Brit (Høyre)

Varamedlem av Søndre Nordstrand bydelsutvalg
Varamedlem av Søndre Nordstrand komite for folkehelse-, velferd- og arbeid
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Telefon: 414 54 824

Myhre, Per - Prinsdal seniorsenter

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Humphries, Grete - Holmlia pensjonistforening

Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd

Dønhaug, Trine (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Søndre Nordstrand navneråd
Varamedlem av Søndre Nordstrand seniorråd