Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand miljø- og byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. oktober 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling MBUK 18.10.18 (PDF 380KB)

Protokoll

MBUK-protokoll 18.10.18 (PDF 4,8MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/32
Varsel om oppstart av planarbeid med planprogram med veiledende plan for offentlige rom og veiledende plan for kabler og ledninger (PP med VPOR og VPKL) på Hauketo
18/33
Sak fra A - Rullering av trafikkplan for Bydel Søndre Nordstrand
18/34
Sak fra A - Tiltak for å bedre trafikksituasjonen i krysset Ljabruveien - Slimeveien
18/35
Sak fra H - Gangforbindelsen mellom Mortensrud kirke og Lofsrud Gård
18/36
Sak fra H - Kollektivtilbudet i bydel Søndre Nordstrand – Rosa busser
18/37
Orienteringssaker og spørsmål i møte