Til innhold
Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 6. desember 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling HKOK 06.12.18 (PDF 435KB)

Protokoll

HKOK-protokoll 06 12 18 (PDF 222KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/50
18/51
Svar på verbalvedtak budsjett 2018 - fritidsklubber
18/52
18/53
18/54
Tilsynsrapporter fra Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
18/55
Sak fra R - Tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og Kantarellen dagsenter
18/56
Tilsynsrapport Grensestien avlastningsbolig 17.10.2018
18/58
Tilsynsrapport fra Hallagerbakken aktivitetssenter 17.10.2018
18/58
Sak fra SV - Fontenehus i Oslo sør
18/59
18/60
Orienteringssaker og spørsmål i møte