Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand helse-, kultur- og oppvekstkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. november 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling HKOK 08.11.18 (PDF 105KB)

Protokoll

HKOK-protokoll 08.11.18 (PDF 1,9MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/42
Midler avsatt til Oslo sørsatsingen – strakstiltak
18/43
Utsatt sak - Sak fra H - Nedleggelse av ambulansestasjonen i Prinsdal
18/44
Sak fra SV - Forslag om kulturskole i AKS
18/45
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Grand Taj Indian restaurant Khan
18/46
Tilsynsrapport fra Grensestien avlastningsbolig
18/47
Tilsynsrapport fra Hallagerbakken aktivitetssenter
18/48
Tilsynsrapporter fra Kantarellen bo- og rehab og Kantarellen dagsenter
18/49
Orienteringssaker og spørsmål i møte