Til innhold

Fjerning av stor jordvoll i Mortensrudveien som sperrer sikten fra Helga Vaneks vei