Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. juni 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling 21.06.18 (PDF 4,7MB)

Sakskart 21.06.18 (PDF 668KB)

Protokoll

BU-protokoll 21 06 18 (PDF 8,6MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/50
Økonomisk rapportering pr. april 2018
18/51
18/52
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 25.04.2018
18/53
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 25.04.2018
18/54
Sykehjemsetatens kommentarer til tilsynsutvalgets uanmeldte tilsyn ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter 14.02.2018
18/55
Forslag fra MDG Søndre Nordstrand- økonomisk støtte til å ansette trenere i fotballagene i Oslo Sør
18/56
Sak fra A - Språkpedagogisk tilbud til barnehagene i Søndre Nordstrand
18/57
Sak fra A - helhetlig handlingsplan for bekjempelse av organisert kriminalitet
18/58
18/59
Sak fra SV - Utvidelse og oppgradering av biblioteket på Holmlia
18/60
Sommerfullmakt til arbeidsutvalget - 2018
18/61
Intensjonsavtale mellom Bydel Søndre Nordstrand og Kirkens Bymisjon Oslo
18/62
18/63
Orienteringssaker og spørsmål i møte