Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Nedetiden vil kun vare en kort periode mellom klokken 22:00 og klokken 22:30, og årsaken er planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mai 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22

Innkalling

Møteinnkalling 03 05 18 (PDF 8,8MB)

Sakskart 03.05.18 (PDF 625KB)

Protokoll

BU-protokoll 03.05.18 (PDF 17,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/40
Økonomisk rapportering pr. mars 2018 - kvartalsrapport
18/41
Møteplan for politiske møter 2. halvår 2018. SAKEN UTSETTES TIL NESTE BU 21.06.2018
18/42
18/43
Høring - skolebehovsplan 2019 - 2028
18/44
18/45
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Grensestien avlastningsbolig 14.03.2018
18/46
Tilsynsrapport fra tilsyn ved Hallagerbakken aktivitetssenter 02.03.2018
18/47
Sak fra A - Fritidsklubb på Bjørndal
18/48
Søknad om permisjon for Maria Qureshi (A) fra bydelsutvalg og komite høsten 2018