Til innhold

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. mars 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Oslo Søndre Frikirke, Senter Syd, Mortensrud (toppetasjen i senteret)

Sted

Lofsrudveien 6, OSLO

Innkalling

Møteinnkalling 15.03.18 (PDF 4,9MB)

Sakskart 15.03.18 (PDF 669KB)

Protokoll

BU-protokoll 15.03.18 (PDF 9,7MB)

Saker til behandling

SakTittel
18/12
18/13
18/14
18/15
18/16
18/17
18/18
Ruteendringer Søndre Nordstrand 8. april 2018
18/19
Busstrasé i Høgåsveien - Stenging av Høgåsveien med bussbom
18/20
18/21
18/22
Forslag til regulering Gamle Bygdevei mellom Mortensrudveien og Olasrudveien – Forslag fra Arild Andersson (H)
18/23
Buss 515 Ski stasjon – Ryen T og 515 Ryen T – Ski stasjon bør kjøre gjennom Mortensrud – Forslag fra Mehmet Kaan Inan (H)
18/24
Sak fra SV og R - Helsesøstersituasjonen på skoler i bydelen
18/25
Sak fra H - Gratis lokaler til norskundervisning i BSN
18/26
Oppnevninger fra SV - politisk representant til samarbeidsutvalget i Lofsrud barnehage, vara til politisk representant i driftsstyret ved Hauketo skole og ny 2.vara i Helse-, kultur- og oppvekstkomiteen
18/27
18/28
Sak fra H - oppnevning av leder av tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
18/29
Sak fra H - oppnevning av medlem av drifsstyret på Lusetjern skole