Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. november 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.