Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Søndre Nordstrand bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. september 2019

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Rosenholmveien 22

Sted

Rosenholmveien 22, OSLO

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Innkalling

Møteinnkalling 19.09.19 (PDF 396KB)

Innstillinger fra AU, HKOK, MBUK samt uttalelser fra råd - BU 19.09.19 (PDF 17KB)

Protokoll

BU-protokoll 13 06 19 for godkjenning (PDF 6,4MB)

Saker til behandling

SakTittel
19/67
Økonomisk rapportering pr. juli 2019
19/68
19/69
19/70
19/71
19/72
19/73
Sak fra SV - Søndre Nordstrand sier nei til marin forsøpling og unødvendig plastbruk
19/74
19/75
Sak fra H - Virksomheten til Hagen Gjenvinning i Thomas Ulvens vei må stoppes
19/76
Sak fra A - adkomst til Nordre Ås barnehage
19/77
Orienteringssaker og spørsmål i møte