Til innhold
Politikk og politiske møter

Helse- og mestringkomitéen


E-post:

Helse- og mestringkomitéen

Helse- og mestringskomitéen skal behandle helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern, samt saker som gjelder folkehelse og salgs- og skjenkebevillinger.

Medlemmer