Til innhold
Politikk og politiske møter

Sagene eldreråd


E-post:

Sagene eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Medlemmer

Blomberg, Unni (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 922 83 139

Født: 1948

Hansen, Erik (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Født: 1947

Simonsen, Steinar (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 24 228

Født: 1944

Østvold, Willy (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 920 22 516

Født: 1943

Bakken, Kjell (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 928 63 351

Født: 1950

Endsjø, Thor Øistein (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Telefon: 906 58 365

Født: 1936

Øyen, Harald (Politiske partier)

Medlem av Sagene eldreråd

Sundrønning, Ingvild (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 959 66 573

Født: 1950

Yrke: 1942

Thomsen, Eva (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 905 39 088

Født: 1945

Heger, Annik (Politiske partier)

Varamedlem av Sagene eldreråd

Telefon: 900 51 080

Født: 1946

Yrke: 1942