Til innhold
Rådet for funksjonshemmede

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. juni 2018

Tid

klokken 16:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene rådet for funksjonshemmede 05.06.18 (PDF 222KB)

Protokoll

Protokoll Sagene rådet for funksjonshemmede 05.06.2018 (PDF 125KB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 18/11
Årsmelding 2017 for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
RFF 18/12
RFF 18/13
Tilsynsrapport Møllehjulet bosenter og avklaringsavdeling
RFF 18/14
Tilsynsrapport fra Mølla dagsenter for utviklingshemmede
RFF 18/15