Til innhold
Rådet for funksjonshemmede

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. oktober 2015

Tid

klokken 16:00

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene råd for funksjonshemmede 27.10.15 (PDF 60KB)

Protokoll

Protokoll Sagene Rådet for funksjonshemmede 27.10.15 (PDF 1,1MB)

Saker til behandling

SakTittel
RFF 15/13
Handlingsplanen for mennesker med funksjonsnedsettelser
RFF 15/14
Utkvittering av verbalvedtak VH1 - Lokalmedisinsk senter
RFF 15/15
Utkvittering av verbalvedtak VH6 - Ettervern i behandlingen av mennesker med rus- og psykiske lidelser