Til innhold
Rådet for funksjonshemmede

Møte i Sagene råd for funksjonshemmede

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. mars 2015

Tid

klokken 16:00

Innkalling

Innkalling Sagene råd for funksjonhemmede 10.03.2015 (PDF 45KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll Sagene råd for funksjonshemmede 10.03.2015 (PDF 54KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.15
15/3
Rådet for funksjonshemmedes årsmelding 2014
15/4
15/5
Rapport fra uanmeldt tilsyn ved Kingogate bo- og rehabiliteringssenter
15/6
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Akerselva sykehjem 05.12.2014
15/7
Rapport fra anmeldt tilsyn ved Sagenehjemmet 03.12.2014
15/8
Årsrapport 2014 for Tilsynsutvalg 2
15/9
Årsrapport 2014 for Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester