Til innhold
2016

Høring om forslag om ny § 10 b i kommuneloven om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse