Til innhold

Møte i Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 31. mai 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

NAV utviklingssenter, 2. etg.

Sted

Thorvald Meyers gate 9, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 31.05.16 (PDF 89KB)

Protokoll

Protokoll Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 31.05.16 (PDF 65KB)

Saker til behandling

SakTittel
VOF 16/10
VOF 16/11
VOF 16/12
VOF 16/13
Notat vedrørende VV2 - Vikarer i barnehagen
Notat vedrørende økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram og introduksjonsprogram - utviklingstrekk og oppdaterte resultater 2004 - 2015