Til innhold

Møte i Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Thor Olsen barnehage

Sted

Sandakerveien 63, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 02.02.16 (PDF 199KB)

Protokoll

Protokoll Sagene velferd-, oppvekst- og familiekomité 02.02.16 (PDF 68KB)

Saker til behandling

SakTittel
VOF 16/1
VOF 16/2
VOF 16/3
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2016
VOF 16/4
Barne- og ungdomsarbeid i større bysamfunn . Søknad om midler til Åpne Møteplasser i 2016.
VOF 16/5
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser - Bydel Sagene 2015 - 2016