Til innhold
Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Møte i Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. august 2019

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 20.08.19 (PDF 319KB)

Protokoll

Protokoll Sagene kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité 20.08.2019 (PDF 52KB)

Saker til behandling

SakTittel
KVOF 19/24
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
KVOF 19/25