Til innhold
Politikk Bydel Sagene

Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen


E-post:

Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen

Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen skal behandle saker somkonkret berører barn og unges hverdag, som f.eks. barnehage, under avdeling for Velferd, oppvekst og familie. I tillegg skal komitéen behandle saker som gjelder ungdomstiltak, kultur og barnevern under avdeling for Folkehelse, kutlur og barnevern.

*frem til 01.07.17 kjent som "Velferd-, oppvekst- og familiekomitéen"

Møter


Se hele kalenderen