Til innhold
Eldrerådet

Møte i Sagene eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 11. mars 2019

Tid

klokken 14:30

Tilleggsinformasjon

Systuen i underetasjen på Treschows hus

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 11.03.19 (PDF 181KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 11.03.2019 (PDF 120KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 19/9
Høring - revidert reglement for bydelene
ER 19/10
Referat fra oppstartsmøte - Lyttevennprosjektet på Nordpolen skole
ER 19/11