Til innhold

Møte i Sagene eldreråd

Nettstedet vil være utilgjengelig i ca 30 minutter fredag 23. februar i perioden mellom klokken 20:00 og 24:00 på grunn av planlagt vedlikehold. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

 

This site will be unavailable for about 30 minutes between the hours of 20:00 and 24:00 Friday 23 February due to scheduled maintenance. We hope this is not inconvenient for you. 

Tid og sted

Dato

Mandag 21. august 2017

Tid

klokken 14:30

Sted

Treschowsgate 2A, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene eldreråd 21.08.17 (PDF 189KB)

Protokoll

Protokoll Sagene eldreråd 21.08.17 (PDF 203KB)

Saker til behandling

SakTittel
ER 17/12
Høring - strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov
ER 17/13
Pilotprosjekt «Mobile erindringskasser i Bydel Sagene»