Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Sagene bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. desember 2019

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Kaysalen

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*