Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Sagene bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. august 2019

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Sagene samfunnshus, Kaysalen

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Saker til behandling

SakTittel
BU 19/47
Økonomioppfølging per 31. juli 2019
BU 19/48
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19
BU 19/49
Høring – Revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv og instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet
BU 19/50