Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Sagene bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. februar 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Kristiansands gate 2, Oslo

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

 

 

Innkalling

Innkalling Sagene bydelsutvalg 14.02.19 (PDF 513KB)

Protokoll

Protokoll Sagene bydelsutvalg 14.02.2019 (PDF 136KB)

Saker til behandling

BU-boken 14.02.19 (PDF 36,5MB)

SakTittel
BU 19/1
BU 19/2
BU 19/3
BU 19/4
Høring - revisjon av forskrift for beboerparkering i Oslo kommune
BU 19/5
Høring - Forskrift om parkeringstillatelser ved bildeling i Oslo kommune
BU 19/6
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
BU 19/7
Tilskuddsordning - Barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn
BU 19/8
BU 19/9
Delegering av myndighet til bydelsdirektøren for administrativ behandling av høringsuttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling
BU 19/10
Gjennomført dialogmøte om barnehagene og tjenesten for spesialpedagogisk støtte
BU 19/11
BU 19/12
Rapport - Etablering av erindringsgrupper i Bydel Sagene
BU 19/13
BU 19/14
BU 19/15