Til innhold
Barne- og ungdomsrådet

Møte i Sagene barne- og ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 19. august 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 19.08.19 (PDF 86KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 19.08.2019 (PDF 47KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 19/20
Revisjon av reglement for bydelene – Bystyrets vedtak av 19.06.19