Til innhold

Møte i Sagene barne- og ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 4. februar 2019

Tid

klokken 18:30

Sted

Torshovgata 33, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene barne- og ungdomsråd 04.02.19 (PDF 343KB)

Protokoll

Protokoll Sagene barne- og ungdomsråd 04.02.2019 (PDF 130KB)

Saker til behandling

SakTittel
BUR 19/1
BUR 19/2
Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier
BUR 19/3
Tilskuddsordning - Barn- og ungdomstiltak i større bysamfunn