Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Sagene arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Mandag 5. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Sted

Kristiansands gate 2, OSLO

Om møtet

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.
*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*

Innkalling

Innkalling Sagene arbeidsutvalg 05.02.18 (PDF 263KB)

Protokoll

Protokoll Sagene arbeidsutvalg 05.02.2018 (PDF 91KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU 18/1
AU 18/2
AU 18/3
Supplering av liste over medlemmer og varamedlemmer til Eldrerådet